.:گروه مودت:.

مرکز فرهنگی شهید مظلوم آیت ا... شهید بهشتی(ره)

.:کتب منتشر شده از دکتر شریعتی:.
ساعت ٤:۳۱ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٧/۱۳ 

در اینجا ما فهرست کل مجموعه آثار (36 جلد) دکتر علی شریعتی را که توسط دفتر تنظیم آثار منتشر شده است آورده ایم.


فهرست مجموعه آثار

 

مجموعه آثار 1

با مخاطب‌های آشنا

عنوان

صفحه

با پدر (استاد و مرادش) همسر و فرزند

3

با دوستان، برادران و خواهران

119

از شما دو تن شهید شاهد و با شما دو تن نیز

ای خواهر، ای بردار

217

دو وصیت

239

آخرین نوشته‌ها

259

آخرین حرف با تو ای مهربان جاودان آسیب‌ناپذیر

265

عکس برخی از نامه‌ها

287

 

 

 


مجموعه آثار 2

خودسازی انقلابی

عنوان

صفحه

1- چگونه ماندن

11

2- عرفان، برابری، آزادی

59

3- عشق- توحید

91

4- آزادی، خجسته آزادی

115

5- خودسازی انقلابی

129

6- بر در حق کوفتن حلقه‌ی وجود

185

7- سلام‌های نماز

197

8- حر

211

9- شب قدر

249

10- معراج

255

 

مجموعه آثار 3

ابوذر

عنوان

صفحه

دفتر اول ابوذر غفاری

1

دفتر دوم- یکبار دیگر ابوذر (نوشته

201

یک بار دیگر ابوذر (معرفی نمایشنامه

241

 

مجموعه آثار 2

خودسازی انقلابی

عنوان

صفحه

بازگشت

1

دفتر اول: بازگشت به خویشتن

3

وقتی صف‌ها مشخص‌اند

5

معجزه‌ی ایمان و آگاهی

8

به کدام خویشتن برگردیم؟

22

دفتر دوم: بازگشت به کدام خویش

35

سرنوشت اندیشه‌ها

37

مصلحان متجدد

40

چپگرایان انقلابی سیاسی

41

جامعه و تاریخ

53

ما در کجای تاریخیم؟

59

فلسفه و علم تاریخ

72

مارکسیسم و مسیر تاریخ

78

مسئولیت روشنفکران

81

جبر تاریخ

90

رسالت روشنفکر

94

آسیمیله

100

انقطاع تاریخی

107

وجدان تاریخی

113

احساس گذشته و شناخت خویش تاریخی در شرق

121

تجدد بازی

129

استعمار و آسیمیلاسیون

136

خدمت و اصلاح

147

روشنفکر و انتلکتوئل

155

استعمار آفریقا

160

عجز بینش غربی مارکسیستی از تحلیل استعمار

164

مارکسیسم و تحلیل زیربنا

173

ناسیونالیسم و مارکسیسم

180

تلقی از مذهب

195

جامعه‌شناس و تعهد

206

تکنیک روشنفکر شدن

209

سه پایگاه

220

رابطه‌ی علم و عمل

249

سال‌های تصمیم- چه باید کرد؟

256

بینش انتقادی روشنفکر

259

سیانتیسم

269

جغرافیای حرف

276

مسئولیت روشنفکر در جامعه‌ی کنونی ما

301

خلاصه‌ی بحث

309

ما دارای چند خویشتن تاریخی، فرهنگی هستیم

316

روشنفکر: متفکر آگاه، صاحب ایدئولوژی

326

ترتیب طرح مکتب‌ها

347

ماتریالیسم

358

مارکس، سوسیالیسم و ماتریالیسم

362

جهان‌بینی من مبتنی بر یک تفسیر معنوی از جهان است

359

وصیت‌نامه‌ی فانون

403

 

مجموعه‌آثار 5

ما و اقبال

عنوان

صفحه

ما و اقبال

1

 

 

مجموعه آثار 6

تحلیل از مناسک حج

عنوان

صفحه

سخنی با خواننده:

پوستین وارونه

7

بیست و سه سال در بیست و سه روز

14

میعاد با ابراهیم

17

مناسک

18

حج

27

حج بزرگتر

91

بزرگتر از حج: شهادت

241

 

مجموعه‌آثار 7

شیعه

عنوان

صفحه

شیعه

 

دفتر اول: شیعه یک حزب تمام

3

بخش اول و دوم

 

دفتر دوم: نقش انقلابی یاد و یادآوران در تاریخ تشیع

169

دفتر سوم: مسئولیت شیعه بودن

227

 

مجموعه‌آثار 8

نیایش

عنوان

صفحه

دفتر اول: نیایش از الکسیس کار

3

دفتر دوم: مکتب سجاد

37

دفتر سوم: نیایش: متن

91

دفتر چهارم: زیباترین روح پرستنده

125

 

مجموعه‌آثار 9

تشیع علوی و تشیع صفوی

عنوان

صفحه

تشیع سرخ و تشیع سیاه

3

تشیع علوی و تشیع صفوی

17

 

مجموعه‌آثار 10

جهت‌گیری طبقاتی در اسلام

عنوان

صفحه

دفتر اول

1

دفتر دوم

63

دفتر سوم

117

 

مجموعه‌آثار 11

تاریخ تمدن جلد1

عنوان

صفحه

تمدن چیست؟

4

بحث کلی راجع به تمدن و فرهنگ

45

تعریف تاریخ

76

مکاتب تاریخ و روش تحقیق آن

79

چرا اساطیر، روح همه‌ی تمدن‌های دنیاست؟

93

تاریخ تمدن چین

154

بینش زرد (نگاه چینی)

231

 

مجموعه‌آثار 12

تاریخ تمدن جلد2

عنوان

صفحه

حادثه‌ی شگرف در تاریخ

1

خصوصیات قرون معاصر

4

بحث عمومی راجع‌به جهان‌بینی و فرهنگ

116

جهان‌بینی و محیط

134

گرایش‌های سیاسی در قرون معاصر

218

مساله‌ی خودیابی

234

ویژگی‌های تمدن امروز

259

 

مجموعه‌آثار 13

هبوط در کویر

عنوان

صفحه

هبوط

3

کویر

205

ضمیمه‌ها:

توضیحی درباره‌ی سرود آفرینش

565

توتم‌پرستی

569

دوستان عزیزم

615

 

مجموعه‌آثار 14

تاریخ و شناخت ادیان جلد 1

عنوان

صفحه

درس اول

1

درس دوم

41

درس سوم

100

درس چهارم

144

درس پنجم

180

درس ششم

234

درس هفتم

280

 

مجموعه‌آثار 15

تاریخ و شناخت ادیان جلد 2

عنوان

صفحه

درس هشتم

1

درس نهم

53

درس دهم

85

درس یازدهم

121

درس دوازدهم

157

درس سیزدهم

191

درس چهاردهم

219

 

مجموعه‌آثار 16

اسلام‌شناسی1 درس‌های حسینه‌ی ارشاد

عنوان

صفحه

درس اول و دوم

2

درس سوم

82

درس چهارم

116

درس پنجم

138

درس ششم

176

درس هفتم

206

درس هشتم

234

 

درس نهم

304

 

مجموعه‌آثار 17

اسلام‌شناسی2 درس‌های حسینه‌ی ارشاد

عنوان

صفحه

درس دهم

3

درس یازدهم

41

درس دوازدهم

73

درس سیزدهم

104

درس چهاردهم

143

درس پانزدهم

181

درس شانزدهم

211

درس هفدهم

242

 

مجموعه‌آثار 18

اسلام‌شناسی3 درس‌های حسینه‌ی ارشاد

عنوان

صفحه

درس نوزدهم

3

درس بیستم

40

درس بیست و یکم

67

درس بیست و دوم

91

درس بیست و سوم

124

درس بیست و چهارم

153

درس بیست و پنجم

179

درس بیست و ششم

208

درس بیست و هفتم

236

 

مجموعه‌آثار 19

حسین وارث آدم

عنوان

صفحه

حسین وارث آدم

1

ثار

109

شهادت

123

پس از شهادت

197

بحثی راجع‌به شهید

209

بینش تاریخی شیعه

227

انتظار، مذهب اعتراض

253

ضمیمه‌ها:

فلسفه‌ی تاریخ در اسلام

307

مقدمه ی معلم شهید برکتاب حجربن عدی

351

 

مجموعه‌آثار 20

چه باید کرد؟

عنوان

صفحه

پیام امید به روشنفکر مسئول (تفسیر سوره‌ی روم)

1

روشنفکر و مسئولیت او در جامعه

49

مخروط جامعه‌شناسی فرهنگی

109

راه سوم

149

خودآگاهی و استحمار

179

از کجا آغاز کنیم؟

247

استخراج و تصفیه‌ی منابع فرهنگی

295

چه باید کرد؟

331

روشنفکر مسئول کیست؟

473

ضمیمه‌ها:

 

رابطه‌ی روشنفکر با جامعه

487

پرسش و پاسخ

519

 

مجموعه‌آثار 21

زن

عنوان

صفحه

فاطمه، فاطمه است

3

انتظار عصر حاضر از زن مسلمان

207

سمینار زن

241

ضمیمه:

حجاب

261

 

مجموعه‌آثار 22

مذهب، علیه مذهب

عنوان

صفحه

مذهب، علیه مذهب

3

پدر! مادر ما متهمیم

55

آری این‌چنین بود برادر

171

ضمیمه‌ها:

توین‌بی، تمدن، مذهب

195

خداحافظ شهر شهادت

199

اگر پاپ و مارکس نبودند

213

میزگرد: پاسخ به سوالات و انتقادات

225

 

مجموعه‌آثار 23

جهان‌بینی و ایدئولوژی

عنوان

صفحه

یادداشت ناشر

7

جهان‌بینی

11

انواع جهان‌بینی‌ها

14

طبقات هابیلی و طبقات قابیلی

23

جهان‌بینی توحید و جهان‌بینی شرکت

27

طبقه بورژوا و جهان‌بینی مادی

30

توحید و شرک

37

شناخت توحید

42

اهمیت توحید

43

ایدئولوژی (1)

59

فرق ایدئولوژی با علم و فلسفه

61

فرق ایدئولوژی با مذهب، دو نوع مذهب

65

نقش ایدئولوژی در قرون جدید

78

ایدئولوژی، شاخصه‌ی روشنفکر است

84

ایدئولوژی (2) پرسش و پاسخ

91

ایدئولوژی (3)

111

فرهنگ و ایدئولوژی

117

مقدمه

117

1- فرهنگ

118

2- تمدن

119

فرهنگ و تمدن جهانی

120

فرهنگ و تمدن قومی

121

سرمایه‌ی فرهنگی

130

بینش فلسفی

133

بینش علمی

133

بینش تکنیکی

133

بینش سیاسی و اجتماعی

133

وجدان هنری

134

وجدان عرفانی و مذهبی

134

3- ایدئولوژی

135

کیفیت و ارزش این خودآگاهی

136

طرح مسئله به صورتی دیگر

136

ایدئولوژی چیست؟

137

جامعه اسلامی

138

تمدن در مدینه

140

خودآگاهی

143

حکمت چیست؟

144

نتیجه

146

ایدئولوژی (4)

147

ایدئولوژی (5)

217

«انتظار»، جبر تاریخ و اراده‌ی انسانی

231

دیالکتیک و رابطه‌ی آن با جهان‌بینی ماتریالیستی

233

و جهان‌بینی توحیدی

در بینش اسلامی، انسان یک پدیده‌ی دیالکتیکی است

237

جایگاه مفاهیم ایدئولوژیک در دو جهان‌بینی متضاد

240

استخدام تصاویر مادی برای بیان مفاهیم معنوی و ایدئولوژیک

244

مبارزه با «بت» ارتجاع

252

توطئه‌های رنگارنگ بر علیه اسلام انقلابی

259

ضمیمه‌ها:

297

پرسش و پاسخ

297

شفاعت تابویی و شفاعت ایدئولوژیک

319

هجرت و تمدن

326

نقش عامل هجرت در تکوین تمدن‌های بشری

329

نقش «مهاجرت صلیبی» و نهضت جهانگردی در دگرگونی جامعه غربی قرون وسطایی

337

اسلام، مکتبی با زیربنای عینی و روبنای معنوی

346

تاثیر مهاجرت در جهان‌بینی انسان

347

مفهوم و انواع مهاجرت در قرآن

358

فهرست اعلام

367

مجموعه‌آثار 24

انسان

عنوان

صفحه

انسان و اسلام

3

آزادی

17

انسان، اسلام و مکتب‌های مغرب زمین

31

انسان آزاد- آزادی انسان

133

انسان و تاریخ

247

اگزیستانسیالیسم

305

ضمیمه‌ها:

تنهایی

335

فلسفه‌ی خلقت انسان

341

 

مجموعه‌آثار 25

انسان بی‌خود

عنوان

صفحه

اومانیسم در غرب و شرق

3

عصیان انسان

89

چهار زندان انسان (کنفرانس دانشکده نفت آبادان)

117

چهار زندان انسان (سخنرانی در مدرسه عالی خدمات اجتماعی)

159

انسان بی‌خود

185

انسان تمام

229

ارتجاع نو

285

نیازهای انسان امروز

291

سخنی درباره‌ی کتاب

321

آرزوها

349

ضمیمه‌:

پایان غم‌انگیز زندگی یونگ

363

 

مجموعه‌آثار 26

علی

عنوان

صفحه

ترجمه و تفسیر خطبه 32 نهج‌البلاغه

3

علی حقیقتی برگونه‌ی اساطیر

5

قرمان در جستجوی علی

67

علی تنهاست

113

چه نیازی است به علی؟

123

علی، بنیانگذار وحدت

155

قاسطین، مارقین، ناکثین

195

پیروان علی و رنج‌هایشان

377

علی، حیات باورش پس از مرگ

391

امت و امامت

461

ضمیمه:

تاریخ و علی

635

 

 

 

 

مجموعه‌آثار 27

بازشناسی هویت ایرانی- اسلامی

عنوان

صفحه

تاریخ ایران اسلامی تا صفویه

3

بازگشت به خویش

79

تولد دوباره‌ی اسلام Renaisance در نگاهی سریع بر فراز یک قرن

227

دریغ‌ها

253

ضمیمه‌ها:

تشیع: میعادگاه روح سامی و رح آریایی

263

ممالک همجوار

299

 

مجموعه‌آثار 28

روش شناخت اسلام

عنوان

صفحه

دفتر اول:

عرب پیش از اسلام

3

دفتر دوم:

روش شناخت اسلام

51

برخی ویژگی‌های شخصیت پیامبر

89

از هجرت تا وفات

127

بررسی پاره‌ای از وقایع صدر اسلام

249

سلمان پاک و…

289

بررسی کوتاه مساله ولایتعهدی امام رضا

413

دفتر سوم:

مکتب تعلیم و تربیت اسلامی

427

ضمیمه‌ها:

ضرورت شناخت تاریخ تمدن اسلام

529

خدا در مذهب مختلف

545

مفهوم جهان‌بینی در جوامع باز و بسته

551

قرآن و کامپیوتر

563

اصول تقلید

581

صالحات و حسنات در قرآن

609

جغرافیای فرهنگی عربستان

637

نگاهی به قرآن

643

 

مجموعه‌آثار 29

میعاد با ابراهیم

عنوان

صفحه

میعاد با ابراهیم

3

سخرانی‌های سفر حج در سال 1349

115

سخرانی‌های سفر حج در سال 1350

363

ضمیمه‌ها:

تاریخ و ارزش آن در اسلام

541

تاریخ خط سیر تکوین طبیعی آدم

563

کتاب علی: کتاب فردا، کتاب همیشه

573

استانداردهای ثابت در تعلیم و تربیت

591

معارف اسلامی

ضرورت تیپ‌شناسی در نوشتن بیوگرافی

669

مرگ پیغامی به زندگی

675

 

مجموعه‌آثار 30

اسلام‌شناسی

عنوان

صفحه

دفتر تدوین مجموعه آثار برای این مجموعه بر خلاف سایر مجموعه‌ها عناوین جداگانه‌ای تهیه ننموده، و تنها از فهرست تحلیلی ابتدایی کتاب اسلام‌شناسی استفاده کرده است.

 

 

مجموعه‌آثار 31

ویژگی‌های قرون جدید

عنوان

صفحه

تاریخ تکامل فلسفه

3

متدلوژی علم

27

ریشه‌های اقتصادی رنسانس

63

نگاهی به ویژگی‌های قرون قدیم، قرون وسطی و قرون جدید

117

مروری کوتاه بر خصوصیات قرون وسطی و قرون جدید

207

نگاهی به تاریخ فردا

261

اسکولاستیک جدید

279

ماشین در اسارت ماشینیسم

303

تمدن و تجدد

359

وضع آگاهی طبقاتی

389

برخی پیشتازان «بازگشت به خویش» در جهان سوم

409

ضمیمه‌ها:

جهان‌بینی بسته و جهان‌بینی باز

427

هجرت زمینه‌ساز جهان‌بینی باز

439

جامعه‌شناسی سیانتیستی

449

داروینیسم در تبدیل انواع تمدن‌ها به یکدیگر

453

دنیای سوم خود به زبان آمده است

455

تلقی مذهب از دید روشنفکر واقع‌بین و روشنفکر مقلد

459

نمونه‌های عالی اخلاقی در اسلام است نه در بحمدون

463

مقدمه‌ای برکنفرانس حسن‌الامین

523

 

مجموعه‌آثار 32

هنر

عنوان

صفحه

هنر در انتظار موعود

3

مذهب «دری» است، و هنر «پنجره» ای

31

هنر، گریزی از «آنچه هست»

73

در نقد و ادب

87

نمایشنامه: ظلم برپایه‌ی عدل

271

گزیده‌ای از اشعار

279

ضمیمه‌ها:

شعر چیست

301

عبرتی و حکایتی

305

 

 

 

 

 

مجموعه‌آثار 33

گفتگوهای تنهایی

عنوان

صفحه

مجموعه‌آثار 33 دارای دو بخش اصلی و ضمیمه‌ها و حاوی دست‌نویس‌های منتشر ناشده‌آی است که غالبا- چنانچه از بعضی ازتاریخ‌های موجود در متن بر می‌آیددر خلال سال‌های 46 تا 48 نگاشته شده‌اند (نگارش سوال و جواب‌های بخش «ضمیمه‌ها» متعلق به دوران فعالیت معلم شهید در حسینیه‌ی ارشاد می‌باشد). در بخش «اصلی»، آنچه را که در زمینه‌ی بیوگرافی و شرح زندگی خانوادگی، علمی، سیاسی و اجتماعی وی است، در آغاز و پس از آن مطالبی پیرامون تاملات تنهایی و شکوائیه‌های فردی و خصوصی، خطاب‌هایی به مخاطب‌های آشنا و ناآشنا، نوشته‌های محاوره‌ای، نقد و بررسی شخصیت و افکار و آثار و احوال اشخاصی همچون شاندل و … و در آخر نقد و بررسی یا توصیف بعضی مسایل و مفاهیم اجتماعی، فرهنگی، فکری و انسانی – از قبیل معبد، ایمان، انتظار، اسیمیلاسیون و… آمده است. موضوعات بخش ضمیمه‌ها بدین صورت تقسیم‌بندی شده است: دست‌نوشته‌هایی که از انتها  ناقصند در مرتبه‌ی نخست و به دنبال آن‌ها دست‌نوشته‌هایی که از ابتدا و یا هم از ابتدا و هم از وسط دارای کمبود می‌باشند، آورده شده‌اند. قسمت نهایی این بخش متشکل از پرسش‌هایی است که توسط خود معلم طرح و سپس پاسخ داده شده‌اند، و یا در مواردی بدون پاسخ مانده‌اند.

عنوان اصلی کتاب از نام فرانسوی یکی از کتب مورد اشاره در متن، الهام گرفته شده است.

 

 

مجموعه‌آثار 34

نامه‌ها

عنوان

صفحه

نامه به همسر

5

نامه به فرزند

8

نامه به عمو

16

پیام به همایون

25

نامه به کاظم

30

نامه به دوست

35

نامه به دوست: مهندس عبدالعلی بازرگان

38

نامه به دوستان

65

نامه به صندوق خیریه

72

نامه به هیئت مدیره مجله‌ی مکتب اسلام

85

نامه به آیت‌ا… میلانی

98

نامه به آقای ابراهیم میلانی

104

نامه به نویسنده نقد و بررسی

122

نامه به رییس دانشکده‌ی ادبیات

134

سرسید احمدخان

140

برادر نادیده، و خویشاوند ناشناسم

166

 

مجموعه‌آثار 35

آثار گونه‌گون بخش اول

عنوان

صفحه

تاریخ- جامعه

1

انسان

107

شناخت اسلام

131

قرون وسطی- قرون جدید

237

مذهب- عرفان- آرمانگرایی

279

هنر

367

گفتگوهای تنهایی

435

حسینیه ارشاد

515

نامه‌ها

545

 

مجموعه‌آثار 35

آثار گونه‌گون بخش دوم

عنوان

صفحه

کودک و نوجوان

یک، جلویش تابینهایت، صفرها!

561

مقالات

601

نوشته‌های متفرقه

651

ترجمه‌ها

685

فیش‌ها و یادداشت‌ها

755

عکس برخی از دست‌نوشته‌ها

981

پیوست‌ها

1049

 

مجموعه‌آثار 36

آثار جوانی

عنوان

صفحه

بخش اول: آثار دوره‌ی جوان

مقالاتی از روزنامه خراسان

17

اخلاق شریعتی

39

مقالاتی از ایران آزاد

89

مقالاتی از نامه‌ی پارسی

179

راهنمای خراسان

بخش اول: سرزمین خراسان و مردم آن

203

بخش دوم: شهر مشهد

239

بخش سوم: حومه مشهد و مناطق ییلاقی آن؛ سدهای اطراف مشهد؛ چشمه‌های معروف

339

بخش چهارم: شهرستان‌های خراسان

361

بخش دوم: آثار دوره‌ی میانسالی

مقدمه دکتر علی شریعتی بر کتاب خلافت و ولایت از نظر قرآن و سنت اثر استاد محمدتقی شریعتی

413

سه سخنرانی

431

ضمایم:

عهد زن

491

مرغ آبشار

492

گل ابریشم

493

جنایت فجیع

494

شهادت کاظم

497

عراق، سرزمین شورش‌ها

500

شناخت کتاب

503

طوفان سیاه

505

نامه‌ی دکتر علی شریعتی به استاد مطهری

510

 

 

 

 


کلمات کلیدی: دکتر شریعتی ، کتاب
 
 
 
 
Form Object